afturköllunarrétt

Afpöntunarreglur og afbókunareyðublað

Neytendur eiga rétt á afturköllun samkvæmt eftirfarandi ákvæðum, þar sem neytandi er sérhver einstaklingur sem gerir löglega viðskipti í tilgangi sem að mestu hvorki má rekja til atvinnustarfsemi þeirra né sjálfstætt starfandi:

A. Afbókunarreglur

afturköllunarrétt

Þú hefur rétt til að falla frá þessum samningi innan fjórtán daga án þess að gefa upp neina ástæðu.

Afpöntunarfrestur er fjórtán dagar frá þeim degi sem þú eða þriðji aðili sem þú nefnir, sem er ekki farmflytjandi, tók við síðustu vörunum.

Til þess að nýta rétt þinn til að falla frá samningi þarftu að tilkynna okkur (t.d. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (takmörkuð ábyrgð), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Þýskalandi, netfang: info@furniton.de) með skýrri yfirlýsingu (t.d. bréf sent í pósti eða tölvupósti ) um ákvörðun þína um að rifta þessum samningi. Hægt er að nota meðfylgjandi sýnishorn afturköllunareyðublað til þess, en það er ekki skylda.

Til að standast riftunarfrest nægir að þú sendir skilaboðin um nýtingu þína á riftunarréttinum áður en uppsagnarfresturinn er liðinn.

Afleiðingar afturköllunar

Ef þú afturkallar þennan samning höfum við greitt þér allar greiðslur sem við höfum fengið frá þér, þar á meðal sendingarkostnað (nema aukakostnað sem hlýst af því að þú hefur valið aðra tegund af afhendingu en ódýrustu staðlaða afhendingu sem við bjóðum upp á. hafa), tafarlaust og í síðasta lagi innan fjórtán daga frá þeim degi sem við fengum tilkynningu um uppsögn þína á þessum samningi. Fyrir þessa endurgreiðslu notum við sama greiðslumáta og þú notaðir í upphaflegu viðskiptunum, nema um annað hafi verið samið sérstaklega við þig; undir engum kringumstæðum verður þú rukkaður um gjöld fyrir þessa endurgreiðslu. Við getum hafnað endurgreiðslu þar til við höfum fengið vörurnar til baka eða þar til þú hefur lagt fram sönnun fyrir því að þú hafir skilað vörunni, hvort sem er fyrr.

Þú verður að skila eða afhenda okkur vörurnar strax og í öllum tilvikum eigi síðar en fjórtán dögum frá þeim degi sem þú tilkynnir okkur um riftun samnings þessa. Fresturinn er uppfylltur ef þú sendir vörurnar til baka áður en fjórtán daga frestur er liðinn.

Þú berð beinan kostnað við að skila vörunni.

Þú ert aðeins ábyrgur fyrir rýrnuðu verðmæti vörunnar sem stafar af annarri meðhöndlun en því sem er nauðsynlegt til að staðfesta eðli, eiginleika og virkni vörunnar.

Útilokun eða ótímabært fyrning á afturköllunarrétti

Rétturinn til að falla frá gildir ekki um samninga um afhendingu vöru sem ekki er forsmíðaður og þar sem einstaklingsval eða ákvörðun neytanda er afgerandi eða greinilega sniðnir að persónulegum þörfum neytenda.

B. Eyðublað fyrir afturköllun

Ef þú vilt rifta samningnum skaltu fylla út þetta eyðublað og senda það til baka.

Á

t.d. H. Andrei Sergeev

ERUON Trade UG (takmörkuð ábyrgð)

Í Loh 20

40668 Meerbusch

Þýskalandi
Netfang: info@furniton.de

Ég/við (*) riftum hér með samningnum sem ég/okkur gerði (*) um kaup á eftirfarandi vörum (*)/veitingu eftirfarandi þjónustu (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Pantað þann (*) ____________ / móttekið (*) __________________

________________________________________________________
Nafn neytenda

________________________________________________________
Heimilisfang neytenda

________________________________________________________
Undirskrift neytenda (aðeins ef tilkynning er á pappír)

_________________________
dagsetningu

(*) Eyða því sem á ekki við